Uwaga dla sprzedających i kupujących
na targowisku miejskim w Sędziszowie

Prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem.
1. Obowiązku wejścia na teren targowiska miejskiego po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk i założeniu maseczki ochronnej.
2. Obowiązku zachowania odstępu (min. 2 metry) od drugiej osoby.

NIEPRZESTRZEGANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH ZASAD MOŻE SKUTKOWAĆ ZAMKNIĘCIEM TARGOWISKA MIEJSKIEGO!!!