Z uwagi na zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Urząd Miejski w Sędziszowie od 4 sierpnia 2020 roku prowadzi bezpośrednią limitowaną obsługę mieszkańców (związaną z osobistą wizytą w Urzędzie) z zastrzeżeniem ograniczenia liczby osób przebywających w sali Bieżącej Obsługi Klienta – maksymalnie 1 osoba na 1 stanowisko oraz z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych (maseczki, dezynfekcja rąk, utrzymanie 2m dystansu między osobami).

Punkt Bieżącej Obsługi Klienta przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw przez merytoryczne właściwe komórki.

Osobom, które ze względu na swoją niepełnosprawność potrzebują wsparcia udzielana jest stosowna pomoc.