Do końca maja bieżącego roku na terenie Gminy Sędziszów prowadzona będzie ankieta dotycząca inwentaryzacji emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych oraz domowych pieców grzewczych. Pozwoli ona na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów, który jest niezbędny do pozyskiwania funduszy unijnych na inwestycje w poprawę jakości powietrza.

Podpisanie przez Burmistrza Sędziszowa umowy na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest pierwszym etapem działań, mających na celu poprawę jakości powietrza poprzez pozyskiwanie funduszy unijnych na wymianę oświetlenia ulic, modernizację budynków wraz z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła, czy instalacje odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i kotłów na biomasę.
Prowadzone do końca maja na terenie Gminy Sędziszów badania ankietowe pozwolą zidentyfikować obszary problemowe, dla których propozycje rozwiązań zostaną przedstawione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

W ramach programu zaplanowane zostaną zadania zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Działania dla mieszkańców oraz przedsiębiorców obejmą m.in. dopłaty do modernizacji kotłowni, czy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów opracowywany jest przez „DAAR-BUD” Danuta i Artur Kowalscy s.c.  – firmę specjalizującą się w tematyce energetyki. Ankieterzy będą posiadali odpowiednie dokumenty potwierdzające upoważnienia do przeprowadzania rozmów z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Ankietę będzie można wypełnić również na stronie internetowej Urzędu Miasta Sędziszów (link zostanie udostępniony już w najbliższym czasie). Oprócz tego, zostaną także zorganizowane dwa spotkania, na których każdy będzie mógł przedstawić swoje pomysły i sugestie dotyczące zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

– Bardzo proszę mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gminy Sędziszów o poświęcenie chwili swojego czasu na wypełnienie ankiety. Nasze wspólne zaangażowanie pozwoli opracować podstawy do dalszych działań, które chcemy podejmować, aby systematycznie poprawiać jakość powietrza w Gminie Sędziszów, a co za tym idzie, komfort życia Mieszkańców – apeluje Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek.

Na przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.