W dniu 27 lutego 2017 r. Gmina Sędziszów podpisała umowę z Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z Mikołowana przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe.

W dniach od 6 do 10 marca br. odbędą się spotkania z mieszkańcami Gminy Sędziszów, podczas których  przybliżone zostaną zagadnienia dotyczące projektu, w ramach którego istnieje możliwość pozyskania środków na dofinansowanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.
Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie podany w najbliższym czasie.
Zapraszamy Mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej oraz profilu Gminy Sędziszów na portalu społecznościowym Facebook.